Michel
van der
Meulen

Privacyverklaring

Uw privacy is voor mij erg belangrijk. Ik zal uw gegevens dan ook op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

In deze privacyverklaring leest u welke gegevens ik gebruik en hoe ik deze gegevens opsla en bescherm.

MichelVanDerMeulen.com is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Michel van der Meulen is de Functionaris Gegevensbescherming van MichelVanDerMeulen.com.

Contactgegevens
MichelVanDerMeulen.com
Rendier 53
1273 HP Huizen
michelSPAMBLOCKER@SPAMBLOCKERmichelSPAMBLOCKERvanSPAMBLOCKERderSPAMBLOCKERmeulen.SPAMBLOCKERcom
Tel: 06SPAMBLOCKER 42SPAMBLOCKER 63SPAMBLOCKER 49SPAMBLOCKER 95
KvKnr: 77289625
https://www.michelvandermeulen.com

Hoe ga ik om met uw persoonsgegevens?
MichelVanDerMeulen.com kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van haar diensten, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan haar verstrekt. Ik verwerk de volgende gegevens:
- Voor en Achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mail adres
- Gegevens die noodzakelijk zijn voor het goed leveren van de diensten

Waarom ik deze gegevens nodig heb
MichelVanDerMeulen.com gebruikt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
- Het afhandelen van uw betaling
- Communicatie m.b.t. het leveren van diensten
- Verzenden van nieuwsbrieven
- Informeren over wijzigingen van diensten en activiteiten
- Schriftelijk (via e-mail) of telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt.
- In het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

Hoe lang worden gegevens bewaard?
MichelVanDerMeulen.com bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden alleen gebruikt waarvoor ze bedoeld zijn. Voor de Belastingdienst geldt een bewaarplicht van persoonsgegevens voor een termijn van 7 jaar, welke ik aanhoud.

Worden uw gegevens gedeeld?
Uw persoonsgegevens zijn veilig bij mij en worden nooit aan derden toegespeeld, alléén indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek
MichelVanDerMeulen.com maakt geen gebruik Google Analytics of andere mogelijkheden om bij te houden hoe bezoekers haar website gebruiken. Ook wordt er op de website geen gebruikgemaakt van Cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar michelSPAMBLOCKER@SPAMBLOCKERmichelSPAMBLOCKERvanSPAMBLOCKERderSPAMBLOCKERmeulen.SPAMBLOCKERcom. Ik zal zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Hoe worden uw gegevens bewaard en beveiligd?
Mail
Berichten die verzonden zijn via het contactformulier van de website van MichelVanDerMeulen.com, komen als e-mail bij mij binnen en worden ook als zodanig opgeslagen.
Ook mijn uitnodigingen worden per e-mail verzonden.
Mijn mailbox wordt één keer per jaar opgeschoond en alle informatie en contactgegevens die niet meer nodig zijn, worden verwijderd.
MS Excel
Ik heb een MS Excelbestand met gegevens van alle deelnemers aan mijn activiteiten, welke opgeslagen is op een met Cryptomater versleutelde schijf.
MS Word
Facturen worden gemaakt in MS Word en als zodanig opgeslagen. Daarnaast worden van deze facturen PDF bestanden gemaakt, en ook die worden opgeslagen. Deze MS Word en PDF bestanden worden opgeslagen op een met Cryptomater versleutelde schijf.
Mailchimp
Voor het verzenden van informatie die betrekking heeft op deelname aan trainingen en voor het verzenden van nieuwsbrieven wordt gebruikgemaakt van Mailchimp. In Mailchimp worden de volgende gegevens opgeslagen:
- Naam
- E-mailadres
Het privacy statement van Mailchimp is te vinden op de website van Mailchimp.
Eventbrite
Voor het registreren van deelname aan een training, wordt gebruikgemaakt van Eventbrite. In Eventbrite worden voor de registratie de volgende gegevens opgeslagen:
- Naam
- Land waarin deelnemer woonachtig is
- E-mailadres
Het privacy statement van Eventbrite is te vinden op de website van Eventbrite.
Papier
Ik bewaar geen gegevens op papier. Alle aantekeningen waarop wellicht persoonsgegevens vermeld staan, worden meteen verwerkt in digitale bestanden op een met Cryptomater versleutelde schijf. De papieren aantekeningen worden daarna meteen vernietigd met een papier schredder.

Beveiliging
MichelVanDerMeulen.com neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van MichelVanDerMeulen.com maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van de door MichelVanDerMeulen.com verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op.

 

  
Professional Scrum Trainer
 | 
Agile coach
 | 
Scrum Master
  
Privacy
KvK 77289625